Reveal
........ Close Modal
  • ติดต่อซิกน่า

    ซิกน่ายินดีพร้อมให้บริการ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแผนประกันภัย และบริการอื่นๆ  

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า

วันจันทร์ - วันศุกร์      เวลาทำการ 08.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลาทำการ 08.30 - 17.30 น.

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Responsive image

ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า

อาคาร G Tower
ชั้น 33 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 1758 หรือ 0-2853-0000
อีเมล: cigna.customerservice@cigna.com

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-17.30 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Responsive image

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 7 และ 10 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0-2651-5995
อีเมล: cigna.customerservice@cigna.com