Reveal
........ Close Modal
 เช็คเบี้ยประกัน  เพียง 3 ขั้นตอน ง่ายๆ

ข้อมูลของคุณ

เพศ :   หญิงชายหญิง
อายุ :    30  ปี  ปี
แผนประกันที่คุณสนใจ :
( กรุณาเลือกแผนประกัน )

  เลือกเพศและอายุ

ปี

กรุณากรอกอายุ 20 - 60 เท่านั้น

  เลือกแผนประกัน

ที่คุณสนใจ

(เลือกได้มากกว่า 1 ประเภท)

  กรุณากรอกข้อมูล

เพื่อดูแผนประกัน

 เช็คเบี้ยประกัน

 เลือกเพศ


 เลือกอายุ


ปี

กรุณากรอกอายุ 20 - 60 เท่านั้น

 เช็คเบี้ยประกัน
    แก้ไขข้อมูล

ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองทันใจ

 • คุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท

 • คุ้มครองเพิ่มขึ้น 2 เท่าในวันหยุดหรือเกิดขึ้นในรถส่วนบุคคล

 • ไม่เคลมรับเงินคืน 15% ทุก 2 ปี
 • เบี้ยเริ่มต้น  

  (อายุ 20-60 ปี)


  217

    บาท / เดือน

  ประกันอุบัติเหตุ

  ชดเชยรายวัน บวกบวก

 • คุ้มครองเพิ่ม 2 เท่า ในวันหยุด

 • คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

 • ค่าชดเชยรายได้ สูงสุด 50,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้น  

  (อายุ 26-35 ปี)


  363

    บาท / เดือน

  ประกันสุขภาพ

  รักครอบครัว

 • คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

 • ชดเชยรายได้ต่อเดือนนาน 1 ปี

 • รับเงินชดเชยรายได้ครอบครัว 40,000 บาทต่่อเดือน
 • เบี้ยเริ่มต้น  

  (อายุ 20-60 ปี)


  357

    บาท / เดือน

  ดูรายละเอียดแผนประกัน

  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในเวลาที่ท่านสะดวก