ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
วิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุเครื่องบินดีเลย์หรือถูกยกเลิก

วิธีรับมือเมื่อ เครื่องบิน ดีเลย์ หรือถูกยกเลิกไฟลท์

แน่นอนว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันในการเดินทางย่อมเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่มันก็ยากเกินกว่าที่คุณจะควบคุมได้ ซึ่งในแต่ละทริปที่ต้องเดินทางนั้น เราเองก็พยายามเตรียมตัวกันอย่างดีที่สุด ตั้งแต่รีบไปสนามบินกันตั้งแต่เช้า เตรียมจองทุกสิ่งสรรพทั้งที่พัก รถเช่า และเที่ยวบินต่างๆ ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้เรื่องไม่คาดฝันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เช่นเมื่อเกิดเหตุเครื่องบิน ดีเลย์ หรือยกเลิกเที่ยวบิน แล้วถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ จะมีวิธีจัดการยังไงบ้าง

   1. ซื้อประกันการเดินทาง ไว้ก่อนเริ่มทริป 

การทำประกันการเดินทางไว้ก่อน นอกจากจะคุ้มครองในความเสียหายของทรัพย์สินและคุ้มครองชีวิตของคุณตลอดทริปการเดินทางของคุณแล้ว ยังรวมไปถึงความคุ้มครองเที่ยวบินดีเลย์ หรือถูกยกเลิกได้ด้วย สามารถช่วยให้คุณคลายกังวลได้มากเลยทีเดียว ส่วนรายละเอียดค่าชดเชยขึ้นอยู่กับแผนประกันการเดินทางที่คุณได้เลือกไว้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ เลยค่ะ หรือซื้อประกันการเดินทาง ที่นี่ 

เครื่องบิน ดีเลย์ทำอย่างไรดี

ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าต้องค้างคืนแน่ๆ คุณก็ควรรีบจองที่นอนใกล้ๆ กับสนามบิน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้สายการบินควรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่แล้วสายการบินจะทำการจัดหาที่พักให้ผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

   2. โทรเข้า Call Center ในขณะที่รอคิวที่เคาน์เตอร์สายการบิน 

เมื่อเกิดเหตุเครื่องบินดีเลย์ ให้รีบไปเข้าคิวที่เคาน์เตอร์สายการบินและโทรหาศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินในเวลาเดียวกัน เพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะต้องรอคิวนานแค่ไหน ฉะนั้นติดต่อทางไหนได้ก่อนก็รีบจัดการทางนั้นเลย และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยคือ ควรขอหนังสือรับรองการล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินจากกสายการบิน ซึ่งในหนังสือต้องระบุเหตุผลอย่างชัดเจน  

 

ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าต้องค้างคืนแน่ๆ คุณก็ควรรีบจองที่นอนใกล้ๆ กับสนามบิน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้สายการบินควรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่แล้วสายการบินจะทำการจัดหาที่พักให้ผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การชดเชยเมื่อ ไฟลท์ดีเลย์

   3. ตรวจสอบการชดเชยของสายการบิน 

1) เครื่องดีเลย์ 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินจัดหาอาหารเครื่องดื่มให้ตามสมควร และผู้โดยสารสามารถขอเงินค่าตั๋วคืนได้เต็มจำนวน

2) เครื่องดีเลย์ 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สายการบินจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม คืนเงินค่าตั๋วเต็มจำนวน และหากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนสายการบินไปยังจุดหมายเดิมในวันนั้น สายการบินนั้นต้องจ่ายค่าส่วนต่าง และ ธรรมเนียมสนามบิน แม้จะเป็นสายการบินที่ราคาถูกกว่าก็ต้องมีการคืนเงินให้ผู้โดยสาร

3) เครื่องดีเลย์ 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ปฏิบัติเหมือนกับ ข้อ 2) แต่สายการบินต้องชดเชยเป็นเงินสด (จำนวนขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน) ซึ่งต้องจ่ายเมื่อผู้โดยสารออกเดินทางต่อทันที ยกเว้นการดีเลย์นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ เหตุการณ์คับขันระหว่างประเทศ โรคระบาด เป็นต้น

4) เมื่อโดนยกเลิกเที่ยวบิน หาก ไฟลท์ดีเลย์ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ถือว่าเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3) และจัดหาที่พักให้ผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ซื้อประกันการเดินทางอะไรดี คุ้มครองไฟลท์ดีเลย์

 

แผนประกันแนะนำ

ประกันการเดินทาง

แผนประกัน
การเดินทาง

"ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ"
วางแผนเดินทางเลือกซิกน่าไปเป็นเพื่อน เดินทางใกล้หรือไกลอุ่นใจได้

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุ

"คุ้มครองทันใจ"
เจอเรื่องหนักแค่ไหน ซิกน่าก็ช่วยให้เบาลงได้