ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,131,600 บาท
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,131,600 บาท

ในวันที่ 17 สิงหาคม2555 คุณแกรี่ เวนย์ เด็นสัน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)ได้มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจำนวนเงิน 1,131,600 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่คุณปุณยธร ทับทิมเทศ (กลาง) (ผู้เอาประกันภัย)ซึ่งสูญเสียขา 1 ข้างจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์

คุณปุณยธร เล่าให้ฟังว่า เลือกทำประกันภัยกับซิกน่าเนื่องจากซิกน่ามีช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัลภายใต้กรุงศรี เจอเนอรัล อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ต้องใช้รถจักรยานยนต์ทุกวันและมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ทำให้เห็นความสำคัญของการทำประกันภัย

ข่าวด่วนจากทั่วโลก