ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
Cigna CSR Day 2015
ซิกน่าจัดกิจกรรมช่วยเหลือและตอบแทนสังคม ภายใต้ชื่องาน Cigna CSR Day 2015

Cigna CSR Day 2015 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของซิกน่าทั่วโลก นั่นก็คือ การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ให้ผู้คนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่นั้นมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยแนวทางหนึ่งที่ซิกน่าทำได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม และได้เรียนรู้แนวทางที่จะช่วยให้มีชีวิต และความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น  เพราะซิกน่าเชื่อว่าทุกคนควรมีชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน

Cigna CSR Day 2015

สำหรับกิจกรรม Cigna CSR Day ครั้งนี้ เริ่มต้นตั้งแต่กิจกรรม Cigna Fundraising Activities 2014 ต่อด้วย Cigna Day 2014 เมื่อปลายปี 2014 ที่ผ่านมาเพื่อระดมทุนจากพนักงานซิกน่า ผนวกกับการร่วมสนับสนุนเงินบริจาคของทางบริษัทฯ ไปช่วยเหลือเด็กๆ  ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิดวงประทีปให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

Cigna CSR Day 2015

Cigna CSR Day ในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นในรูปแบบของการบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ให้กับน้องๆ มูลนิธิดวงประทีป ทั้งชายและหญิง อายุระหว่าง 7-15 ปี จำนวน 107 คน โดยได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลชั้นนำ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิดวงประทีป ย่านคลองเตย

พร้อมกันนี้เรายังได้มอบความสุขให้กับน้องๆ ผ่านกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากมาย เช่น การสร้างสวนสนุกแห่งความสุข เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากบรรดาอาสาสมัครพนักงานซิกน่า ไปช่วยดูแล และสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิ และเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนูสุขภาพอย่างก๋วยเตี๋ยวปลาและผลไม้สดอีกด้วย

Cigna CSR Day 2015

และในช่วงท้ายของกิจกรรมทางบริษัทฯ นำโดยนายกัส จิราลโด้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท ให้กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์  หัตถีรัตน์  ประธานมูลนิธิดวงประทีป ผู้รับมอบ โดยเงินบริจาคจำนวนนี้เรามุ่งหวังเพื่อให้ทางมูลนิธิฯ นำไปเป็น กองทุนเพื่อช่วยส่งเสริมให้น้องๆ มีสุขภาพ รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

 

ข่าวด่วนจากทั่วโลก