ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่า "ปั่น ปั่นน้ำสะอาด"

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา บมจ.ซิกน่า ประกันภัย ได้จัดกิจกรรม “Fit Fun Bike ปั่น…ปันน้ำสะอาด” ที่สวนรถไฟ เพื่อระดมทุนในการจัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 9 โรงเรียนในภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆและผู้คนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

กิจกรรมการระดมทุนในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปั่นจักรยาน และ การเล่นเกมส์ต่างๆตามซุ้มที่ทางบริษัทฯได้จัดไว้ โดยทุกรอบที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานได้ หรือ ทุกเกมส์ที่ทำสำเร็จตามภารกิจที่กำหนดไว้ ซิกน่าจะมอบเงินบริจาคสมทบให้ทันที โดยเงินที่ได้จากการจัดงานทั้งหมดจะนำไปเพื่อการจัดหาเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนตามวัตถุประสงค์ของงานต่อไป 

และการจัดกิจกรรม “Fit Fun Bike ปั่น…ปันน้ำสะอาด” จบลงด้วยความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งจากทุกฝ่าย โดยนอกจากจะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตนเองแล้วยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้คนในสังคมไทยมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยกิจกรรมนี้สามารถระดมเงินบริจาคได้กว่า 160,000 บาท ซึ่งถือว่าได้เป็นยอดเงินบริจาคที่มากเกินความคาดหมาย ทั้งนี้โปรดติดตามภาพการส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้กับ 9 โรงเรียนที่ขาดแคลนในโอกาสต่อไป

ข่าวด่วนจากทั่วโลก