ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
Habitat For Humanity Recognition Build 2016

กลุ่มธุรกิจ ซิกน่า อินเตอร์เนชันแนล สานต่อโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัย"
รวมพลังอาสาสมัครจากทั่วโลกร่วมสร้าง “บ้าน” 
เสริมรากฐานที่สำคัญที่สุด เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของสังคมไทย

กรุงเทพฯ, 31 มีนาคม 2559  สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมคือครอบครัวเป็นอันดับแรก  ฉะนั้นความสำคัญของคำว่า "บ้าน" จึงไม่ได้หมายถึงความอบอุ่นและความมั่นคงปลอดภัยของคนในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานความอบอุ่นและความมั่นคงปลอดภัยของสังคมโดยรวมด้วย ความคิดดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเพื่อสังคมในระดับโลก ของกลุ่มธุรกิจ ซิกน่า อินเตอร์เนชันแนล ภายใต้ชื่อโครงการ "สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัย" โดยร่วมมือกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยแห่งประเทศไทย(Habitat for Humanity (Thailand) Foundation) ทั้งนี้เนื่องจากซิกน่าได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างชุมชนที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ได้นำอาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทกว่า 50 คน จากหลากหลายทวีปทั่วโลก อาทิ ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลางรวมถึงทวีปเอเชีย เพิ่อมาช่วยกันสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของซิกน่าที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น

 

นายเจสัน แซดเลอร์ ประธานกลุ่มธุรกิจ ซิกน่า อินเตอร์เนชันแนล กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างซิกน่าและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรว่า “ที่ผ่านมา ซิกน่าได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทั่วโลก เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเราเห็นว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพ ซิกน่าจึงสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมโดยร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจของซิกน่าและพนักงานทั่วโลก ผ่านมูลนิธิซิกน่า เพื่อที่จะช่วยชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก อยู่ให้เป็นชุมชนให้ทุกคนมีทางเลือกที่จะมีสุขภาพที่ดีได้  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่สี่แล้วที่ซิกน่าได้ให้การสนับสนุน มูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัย ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการด้านซีเอสอาร์ระดับโลกของซิกน่า มูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัยช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งนับเป็นความต้องการพื้นฐานที่คนต้องการมากที่สุด เพื่อให้สังคมสามารถมีสุขภาวะในการดำเนินชีวิตที่ดี เราเล็งเห็นว่าในประเทศไทยยังมีผู้ยากไร้เป็นจำนวนมากที่ต้องการบ้าน ระบบสุขาภิบาล และระบบประปาที่มีคุณภาพ ซิกน่าจึงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือให้ชุมชนที่เราอาศัยอยู่มีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง”

นางสาว ลิซ่า บาคัส Executive Vice President and Global Chief Marketing Officer ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น กล่าวเสริมถึงพันธกิจเพื่อสังคมของซิกน่าอีกว่า “ซิกน่า ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางที่เรียกว่า “Cigna Connects” โดยผสานพันธกิจขององค์กรเข้ากับแนวคิดริเริ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และสังคม เพื่อให้ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมีสุขภาวะในการดำเนินชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซิกน่าดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ผ่านโครงการที่สร้างขึ้นมาจากความตั้งใจของพนักงานในการตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้คนตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่มีสุขภาวะที่ดี และแสดงความรับชอบต่อสังคมโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงและโอกาสจากปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และทรัพยากรที่ขาดแคลนเป็นหลัก”

“เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ Habitat  For Humanity ทั่วโลกเป็นระยะเวลายาวนาน โดยปัจจุบันซิกน่าได้สนับสนุนมูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัยในการสร้างบ้านซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานใหญ่ของซิกน่าที่เมือง ฮาร์ทฟอร์ท รัฐคอนเนตทิคัต ประเทศสหรัฐอเมริกา และในวันนี้เราได้ขยายความร่วมมือมาที่ประเทศไทย เพื่อสร้างบ้านสำหรับสามครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยเราเชื่อว่า บ้าน เป็นความมั่นคงพื้นฐานที่เราสามารถมอบให้สังคมได้”

 

ด้าน นายจูเลี่ยน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความสำคัญของโครงการ"สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัย" ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้ว่า “การทำกิจกรรมเพื่อสังคมของซิกน่าด้วยการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ สอดคล้องกับจุดยืนของแบรนด์ซิกน่า คือ “สนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี”เป็นอย่างยิ่ง และยังสามารถสะท้อนให้เห็นว่าซิกน่าพร้อมสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การสร้างบ้านหลังแรกให้กับผู้ที่ไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองก็เหมือนกับการมอบของขวัญที่มีคุณค่าที่สุด เพราะบ้านเป็นรากฐานของทุกสิ่ง การมีบ้านเป็นของตนเองเป็นการส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีชิวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน และซิกน่าพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง”

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจ ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จึงร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งประเทศไทย หรือ Habitat  For Humanity (Thailand) Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบริหารจัดการให้ผู้ยากไร้ได้มีบ้านเป็นของตนเองและลดจำนวนผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้น้อยลงที่สุด โดยในปีนี้ ซิกน่าได้นำทัพเหล่าอาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานของซิกน่าจากหลากหลายทวีปทั่วโลก อาทิ ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง รวมถึงทวีปเอเชีย กว่า 50 ชีวิต ร่วมเดินทางไปที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวประมงผู้ยากไร้ดั้งเดิมอาศัยอยู่ เพื่อสร้างบ้านจำนวน 3 หลัง ให้กับ 3 ครอบครัวยากไร้ ได้แก่ครอบครัวของนางสดศรี สายระย้า ครอบครัวของนายวรพันธ์ ธิติธัญลักษณ์ และครอบครัวของนางสาลินี ศรีรัตน์

นางสดศรี สายระย้า เล่าความรู้สึกที่ได้มีบ้านเป็นของตนเองเป็นครั้งแรกในชีวิตว่า  “ครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวหลายคนอาศัยอยู่ด้วยกัน ซึ่งตั้งแต่เล็กจนตอนนี้อายุ 40 กว่า ไม่เคยได้มีห้องนอนเป็นของตนเอง บางคืนก็นอนไม่หลับ รู้สึกลำบากมาก เมื่อมีครอบครัวเป็นของตัวเองจึงต้องแยกจากบ้านเดิมมาอยู่กับสามีและลูกในกระท่อมเล็กๆ ซึ่งไม่มีห้องน้ำและห้องครัว การที่ได้มีบ้าน มีห้องนอนเป็นของตนเองคือความฝันที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นจริง ขอขอบคุณอาสาสมัครจากซิกน่าที่มาช่วยสร้างบ้านให้เรา เพราะบ้านคือของขวัญที่มีค่าที่สุดสำหรับครอบครัวของเรา และแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็รู้สึกว่าผูกพันกับอาสาสมัครทุกคนเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเอง ต้องขอบคุณจากใจจริงที่ช่วยให้ความฝันของเราเป็นจริง”

นายปรีชา ภูสิมมา  หนึ่งในอาสาสมัคร จากซิกน่า ประเทศไทย ได้เล่าถึงความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ผมทราบว่าที่ภูเก็ตเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อหลายปีก่อน และทำให้ชาวภูเก็ตต้องลำบากเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย จึงอยากช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกัน และได้สมัครเข้ามาร่วมในโครงการของซิกน่า ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 วัน ที่ได้ร่วมเป็นอาสาสมัคร ผมประทับใจที่ได้เห็นพลังของอาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานซิกน่าจากหลากหลายประเทศที่ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ โดยนอกจากที่เราจะได้ร่วมกิจกรรมสร้างบ้าน ตั้งแต่การเริ่มก่ออิฐ ฉาบปูนปิดผนัง ก่อนส่งมอบบ้านให้เจ้าของครอบครัว กิจกรรมในครั้งนี้ยังทำให้ผมเข้าใจความหมายของคำว่า”บ้าน” ในมุมมองที่หลากหลายขึ้น ว่าบ้านไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยแต่คือจุดเริ่มต้นของชีวิต โดยครอบครัว ชุมชน และสังคมจะดีได้ต้องเริ่มจาก “บ้าน” ผมรู้สึกภูมิใจและมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ครับ”

กิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ ทำให้รู้ว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและสังคมเป็นสิ่งที่เราสามารถร่วมกันสร้างขึ้นได้ ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมาระหว่างปีพ.ศ. 2553- 2559 ซิกน่าได้ดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนทั้งสิ้น  11 หลัง และซิกน่าพร้อมให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งมนุษยชาติ โดยการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในประเทศอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนที่มีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่จะช่วยพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

 

###

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย     

ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 89 ล้านคนทั่วโลก  ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก  สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.cigna.co.th                                                                                                                                

เกี่ยวกับซิกน่า

ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น  รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 89 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna® รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com

ข่าวด่วนจากทั่วโลก