ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกว่า 6 ล้านบาท
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกว่า 6 ล้านบาท

ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกว่า 6 ล้านบาท
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกว่า 6 ล้านบาท

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการมอบสินไหมทดแทนแบบเร่งด่วนเป็นจำนวนเงินรวม 6,500,000 บาท(หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผ่านบริการสปีดดี้เคลม (Speedy Claim) ซึ่งสามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันทำการให้กับครอบครัวของผู้ถือกรมธรรม์ของซิกน่าจำนวน 2 ราย ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถตู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ-จันทบุรี ชนกับรถกระบะ บริเวณถนนสาย 344 บ้านบึง-แกลง ในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย คุณประกาศิต รัตนตันหยง นักวิจัยด้านมะเร็งประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณดวงชีวัน พันเพ็ชร โดยมีคุณรุจา รัตนมาศมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายค้าปลีก เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เดินทางไปมอบค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับครอบครัวของคุณประกาศิต ที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในด้านของคุณดวงชีวัน คุณธีระวุฒิ สุธนะเสรีพร รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารช่องทางจัดจำหน่าย ได้เดินทางไปมอบสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับครอบครัวของคุณดวงชีวัน ที่วัดบางเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คุณประกาศิต รัตนตันหยง ได้ถือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจำนวน 2 กรมธรรม์กับซิกน่า ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 และมอบผลประโยชน์รวม 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับบิดาของตนเอง ทางด้านของคุณดวงชีวัน พันเพ็ชร ได้ถือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับซิกน่าเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และมอบผลประโยชน์รวม 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับบิดา มารดา และบุตรสาวเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาของบุตรต่อไป

การดำเนินการมอบสินไหมทดแทนแบบเร่งด่วนผ่านบริการสปีดดี้เคลม (Speedy Claim) ของซิกน่า เป็นบริการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและครอบครัวอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ทั้งนี้ซิกน่า ประกันภัย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกท่านจากเหตุการณ์ดังกล่าว

###

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย
ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 89 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่า ประเทศไทย คือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรม เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.cigna.co.th

เกี่ยวกับซิกน่า
ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (NYSE: CI) เป็นบริษัทประกันสุขภาพระดับโลกที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้คนให้พัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทได้รับการจัดหาให้แต่เพียงผู้เดียวผ่านทางบริษัทลูกของซิกน่า คอร์ปอเรชั่น รวมถึง Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Health and Life Insurance Company, Life Insurance Company of North America, Cigna Life Insurance Company of New York และสาขาของบริษัทเหล่านั้น ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวครอบคลุมถึง บริการครบวงจรด้านสุขภาพ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ เภสัชกรรม และสวัสดิการการดูแลรักษาสายตา รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคุ้มครองเป็นกลุ่มสำหรับภาวะทุพพลภาพ ชีวิต และอุบัติเหตุ ซิกน่ามีทีมงานด้านการขายอยู่ใน 30 ประเทศและเขตแดน และมีลูกค้าที่เราให้บริการอยู่ประมาณ 89 ล้านรายทั่วโลก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cigna® รวมถึงลิงก์เพื่อติดตามเราบนเฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์ ได้ที่ www.cigna.com

ข่าวด่วนจากทั่วโลก