ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ประกาศรางวัลประจำเดือนตุลาคม 2560
ประกาศรางวัลประจำเดือนตุลาคม 2560

ประกาศรางวัลประจำเดือนตุลาคม 2560

รางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 25 สตางค์ จำนวน 5 รางวัล

 1. นางสาวบรรจง หามนตรี
 2. นางสุธานี พันธุ์มี
 3. นายพัทธนันท์ ธีรเจริญชัย
 4. นางสาวจันทนา ศรีตันตนานนท์
 5. นางสาวพรรัตน์ ประทุม

 

รางวัล บัตรเติมน้ำมันปตท. 2,000 บาท 15 รางวัล

 1. นายพงษ์ ศิลปนรเศรษฐ์
 2. เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีพงษ์
 3. นางสาวกมลทิพย์ ธานินทร์ธราธาร
 4. นางสาวมนัสนันท์ ฉันท์ยอดสกุล
 5. นางพรพิมล ชัยเพชร
 6. นายณัฐวุฒิ ทองเสน
 7. นางสาวอภิศร วงศ์ละคร
 8. นางชวนคิด ศรีจันทร์
 9. นางสุชาดา ป้อมบุญมี
 10. นางสุรศรี ต่างใจ
 11. นางพัณณ์ชยา ธนเศรษฐ์วรภัค
 12. นางสาวกฤชญา นวมโคกสูง
 13. นางสาวกิ่งกาญจน์ ปิมแปง
 14. นางสาวพิมพ์พร ไชยพร
 15. นางสุภาวดี ศรีโปฎก

* เนื่องจาก คุณสำราญ เมฆขลา ได้สละสิทธิ์การรับรางวัล ทางบริษัทจึงขอมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีลำดับถัดไปได้แก่ คุณกฤชญา นวมโคกสูง


 

บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน
 

ข่าวด่วนจากทั่วโลก