ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศออกแผนประกันการเดินทางใหม่ ให้ความคุ้มครองรวมสูงถึง 12 ล้านบาท
ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศออกแผนประกันการเดินทางใหม่ ให้ความคุ้มครองรวมสูงถึง 12 ล้านบาท

ซิกน่ารุกตลาดประกันการเดินทางต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ออกแผนประกันการเดินทางใหม่ ให้ความคุ้มครองสูงขึ้นกว่า 2 เท่า

พร้อมเปิดให้ความคุ้มครองการเดินทางไปเมียนมาร์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ซิกน่าประกันภัย ในฐานะผู้นำด้านประกันการเดินทางต่างประเทศ เล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผู้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศที่มากขึ้นทุกปี ทั้งนี้หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น เช่น เกิดอุบัติเหตุ ขณะที่เดินทางอยู่ในต่างประเทศ นอกจากต้องประสบกับความยุ่งยากในการประสานงานกับโรงพยาบาลในต่างประเทศแล้ว ยังต้องแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยตนเองอีกด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศนั้นค่อนข้างสูงมาก ดังนั้นเพื่อมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมในทุกมิติเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศให้กับลูกค้าของเรา ซิกน่าประกันภัยจึงได้นำเสนอแผนประกันการเดินทางต่างประเทศแผนใหม่ที่เพิ่มความคุ้มครองสูงขึ้นกว่า 2 เท่าจากแผนเดิมที่ให้ความคุ้มครองรวมสูงสุด 5 ล้านบาท ซึ่งแผนประกันการเดินทางต่างประเทศแผนใหม่ ได้แก่

  1. แผนประกันคุ้มครองเหนือกว่า ให้ความคุ้มครองรวมสูงสุด 8  ล้านบาท โดยมีค่าชดเชยการเสียชีวิตขณะโดยสารยานพาหนะเพิ่มเติมเข้ามา
  2. แผนประกันคุ้มครองเหนือระดับ ให้ความคุ้มครองรวมสูงสุดถึง 12 ล้านบาท  โดยมีค่าชดเชยการเสียชีวิตขณะโดยสารยานพาหนะและค่าชดเชยเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ วันละ 3,000 บาท ต่อเนื่องสูงสุด ถึง 30 วัน

นอกจากนั้น ซิกน่าประกันภัย ยังได้เปิดให้ความคุ้มครองการเดินทางไปยังประเทศเมียนมาร์  ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกความคุ้มครองการเดินทางไปยังประเทศเมียนมาร์ได้โดยทำรายการซื้อออนไลน์ผ่าน https://travel.cigna.co.th/CIMS/#/insurance/destination ภายใต้ชื่อประเทศ Myanmar ซึ่งสามารถเลือกแผนความคุ้มครองรวมถึงเลือกความคุ้มครองเสริม ทั้ง Flight  Secure และ Property  Safe ตามที่ต้องการได้ในราคาค่าเบี้ยที่สมเหตุสมผล โดยมีราคาเบี้ย 5 วันเริ่มต้นเพียง 355 บาทเท่านั้น

ทั้งนี้แผนประกันการเดินทางต่างประเทศทุกแผนของซิกน่าประกันภัยยังคงรักษาจุดเด่นที่เหนือกว่าประกันการเดินทางทั่วไปเช่นเดิม นั่นคือ ให้ความคุ้มครองตลอดทริปตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้านจนกระทั่งกลับถึงบ้าน และคุ้มครองแม้ขณะอยู่บนเครื่องหรือการต่อเครื่องด้วย พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้อแผนความคุ้มครองหลักและเลือกความคุ้มครองเสริมตามที่ต้องการได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ได้ทันทีทางอีเมล์ ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถใช้กรมธรรม์เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้อย่างมั่นใจ โดยหากยื่นขอวีซ่าเชงเก้นไม่ผ่าน ซิกน่าประกันภัยยินดีคืนเงินค่าเบี้ยเต็มจำนวน

เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านประกันการเดินทางต่างประเทศ ซิกน่าประกันภัย มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิทธิประโยชน์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งการจัดรายการส่งเสริมการขายรวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ หลากหลายแผน

ดูรายละเอียดการเปรียบเทียบแผนประกันและความคุ้มครองได้ที่ https://www.cigna.co.th/info/TravelCoverageAllPlans

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นของซิกน่าได้ที่  https://www.cigna.co.th

 

ข่าวด่วนจากทั่วโลก