ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ไม่จำเป็นต้องจ่ายเบี้ย
เกินความจำเป็น

ค่ารักษาพยาบาลตามจริง
ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ไม่ยกเลิกกรมธรรม์
แม้ตรวจพบว่าเป็นโรคร้าย

 

(ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขด้านล่าง)

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม โรคการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และโรคการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร
 • คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหารอักเสบ การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน การกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ นิ้วล็อค ไข้หวัด ไซนัสอักเสบ
  คออักเสบ อาหารเป็นพิษ ท้องร่วง
 • เลือกซื้อความคุ้มครองเสริมตามความเสี่ยงโรคร้ายสูงสุด 3ล้านบาทต่อโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ สำหรับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ความคุ้มครอง
กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม

 

โรคหลอดเลือดสมอง

 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง

สิทธิประโยชน์

 • กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท *
 • การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท *
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ พร้อมบัตรประกันสุขภาพ
  ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองรวมถึงแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับ
  กระทรวงสาธารณสุข (เช่น การฝังเข็ม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน) และกายภาพบำบัด
ความคุ้มครองจากแผนประกันมิติใหม่ มะเร็งระยะลุกลาม
หมายเหตุ: การคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
*ผู้เอาประกันภัยจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ ซิกน่าแคร์การ์ด หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเงินชดเชยค่าสินไหมส่วนแรกจากซิกน่าหรือเมื่อถือกรมธรรม์ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น ผู้เอาประกันต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แล้วจึงค่อยนําหลักฐานการจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาขอเรียกร้องค่าสินไหมในภายหลัง สำหรับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และการติดเชื้อทางเดินอาหาร สามารถยื่นบัตรซิกน่าแคร์การ์ด เพื่อเข้ารักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

*ความคุ้มครองสำหรับแผน 6

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนที่อายุ 31-35 ปี สำหรับแผน 1

 

เงื่อนไข***

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันสุขภาพซูเปอร์แพลน วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561
 2. ของสมนาคุณจะจัดส่งให้ภายใน 90 วันหลังจากการซื้อประกันสุขภาพซูเปอร์แพลน หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อน ขอสงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณ
 3. การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไข หรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 5. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 6. อายุรับประกัน 20-60 ปี ต่ออายุถึง 70 ปี
 7. เบี้ยประกันปรับเปลี่ยนตามอายุของผู้เอาประกันภัย

สนใจแผนประกัน

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับในเวลาที่คุณสะดวก