Reveal
........ Close Modal
ซิกน่าแคร์การ์ดบัตรรักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย

ซิกน่าแคร์การ์ดบัตรรักษาพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่าย

ไร้กังวล ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพียงยื่นบัตรที่สถานพยาบาลในเครือข่าย

สิทธิพิเศษของผู้ใช้สถานพยาบาลเครือข่ายของซิกน่า

 • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล หากเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล ที่อยู่ในเครือข่าย
  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้เงื่อนไข และวงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
 • รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
 • รับคำปรึกษาเพื่อขอรับคำแนะนำด้านการแพทย์
 • รับคำแนะนำเกี่ยวกับอัตราค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลต่างๆ

ศูนย์บริการซิกน่า

ศูนย์บริการ Cigna พร้อมให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้เอาประกันภัยเมื่อประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาล กับสถานพยาบาลในเครือข่าย โดยศูนย์บริการจะดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น และจะดำเนินการให้ความคุ้มครอง แก่ผู้เอาประกันภัยตามวงเงินความคุ้มครอง ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน

โทรสายด่วน : 0-2660-1217 หรือ E-mail : cs@thirdpartyadmin.co.th

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้บริการ ก่อนเข้ารับบริการ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

เงื่อนไขการใช้บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยของซิกน่า

 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยนี้ จะโอนหรือให้ผู้อื่นใช้แทนไม่ได้
 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยนี้ ใช้อำนวยความสะดวกในการชำระค่ารักษาพยาบาลตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เฉพาะกับสถานพยาบาลใน เครือข่ายที่กำหนดไว้เท่านั้น
 • การให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน โดยจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
 • บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยนี้จะหมดอายุทันทีที่มีการยกเลิกความคุ้มครองหรือเมื่อความคุ้มครองสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
 • ท่านจะสามารถใช้บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยนี้ในการอำนวยความสะดวก ในการชำระค่ารักษาพยาบาลได้ก็ต่อเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยของท่านยังคงมีผลบังคับอยู่ ณ วันที่เข้ารับการรักษา และท่านได้ชำระเบี้ยประกันภัยงวดล่าสุดของท่านให้แก่ซิกน่าแล้ว
  (กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน)

ขั้นตอนการใช้บริการภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาล

 • แสดงบัตรทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลในเครือข่าย พร้อมบัตรประชาชน
 • ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินนั้นโดยตรงแก่สถานพยาบาลเอง

  ขั้นตอนการใช้บริการนอกเครือข่ายสถานพยาบาล
  ในกรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลนอกเครือข่ายท่านจะต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและนำหลักฐานมาเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลคืนจากซิกน่าในภายหลัง

รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย

กรุงเทพและเขตปริมณฑล
จังหวัด
ลำดับ
โรงพยาบาล
กรุงเทพฯ
1
โรงพยาบาลกรุงเทพ
 
2
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 
3
โรงพยาบาลกรุงธน1
 
4
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท1
 
5
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท2
 
6
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค
 
7
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
 
8
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล3
 
9
โรงพยาบาลคลองตัน*
 
10
โรงพยาบาลคามิลเลียน
 
11
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 
12
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 
13
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
 
14
โรงพยาบาลเดชา
 
15
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 
16
โรงพยาบาลนครธน
 
17
โรงพยาบาลนวมินทร์
 
18
โรงพยาบาลนวมินทร์9
 
19
โรงพยาบาลบางนา1
 
20
โรงพยาบาลบางปะกอก1
 
21
สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน
 
22
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
 
23
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 
24
โรงพยาบาลบางโพ
 
25
โรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขาพร้อมมิตร*
 
26
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
27
โรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์
 
28
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
 
29
โรงพยาบาลปิยะเวท
 
30
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน
 
31
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลโชคชัย4
 
32
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลนวมินทร์
 
33
โรงพยาบาลพญาไท1
 
34
โรงพยาบาลพญาไท2
 
35
โรงพยาบาลพญาไท3
 
36
โรงพยาบาลพระราม2
 
37
โรงพยาบาลพระรามเก้า
 
38
โรงพยาบาลเพชรเวช
 
39
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2
 
40
โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
 
41
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 
42
โรงพยาบาลมิชชั่น
 
43
โรงพยาบาลเมโย
 
44
โรงพยาบาลยันฮี
 
45
โรงพยาบาลรามคำแหง
 
46
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
 
47
โรงพยาบาลลาดพร้าว
 
48
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 
49
โรงพยาบาลวิภาวดี
 
50
โรงพยาบาลเวชธานี
 
51
โรงพยาบาลศรีวิชัย1
 
52
ร.พ วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
 
53
โรงพยาบาลศิครินทร์
 
54
โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล*
 
55
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
 
56
โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท
 
57
โรงพยาบาลสินแพทย์
 
58
โรงพยาบาลสุขุมวิท
 
59
โรงพยาบาลเสรีรักษ์
 
60
โรงพยาบาลสายไหม
 
61
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
 
62
โรงพยาบาลหัวเฉียว
 
63
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไทชุมชน70ไร่
 
64
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไททุ่งสองห้อง
 
65
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไทสุขุมวิท56
 
66
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไทสุขุมวิท93
 
67
คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไทสุภาพงษ์3
 
68
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์7
 
69
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์8
 
70
คลินิกเวชกรรมเมโย
 
71
สหคลินิกกล้วยน้ำไทสาขาอโศก
 
72
สหคลินิกกล้วยน้ำไทสาขารพ.กล้วยน้ำไท
 
73
เปาโล เมโมเรียล สมุทรปราการ
 
74
ปิยะมินทร์
 
75
ภัทร-ธนบุรี
 
76
มหาชัย 2
 
77
เมืองสมุทรบางปู
นนทบุรี
78
โรงพยาบาลกรุงไทย
 
79
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์รัตนาธิเบศร์
 
80
โรงพยาบาลนนทเวช
 
81
โรงพยาบาลวิภาราม ปากเกร็ด (แม่น้ำ)
 
82
สมิติเวชแจ้งวัฒนะ คลินิกเวชกรรม
ปทุมธานี
83
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
 
84
โรงพยาบาลปทุมเวช
 
85
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 
86
ร.พ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
 
87
โรงพยาบาลภัทรธนบุรี
 
88
โรงพยาบาลเอกปทุม
 
89
โรงพยาบาลนวนคร
สมุทรปราการ
90
โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
 
91
โรงพยาบาลจุฬารัตน์3
 
92
โรงพยาบาลจุฬารัตน์9
 
93
โรงพยาบาลบางนา2
 
94
โรงพยาบาลบางนา5
 
95
โรงพยาบาลบางปะกอก3พระประแดง
 
96
โรงพยาบาลปิยะมินทร์
 
97
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ
 
98
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
 
99
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย
 
100
โรงพยาบาลรัทรินทร์
 
101
โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
 
102
สถานพยาบาลจุฬารัตน์1
 
103
สถานพยาบาลจุฬารัตน์5
 
104
สถานพยาบาลจุฬาเวช
 
105
สถานพยาบาลบารมีการแพทย์
 
106
สถานพยาบาลบางนา3
 
107
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์2
 
108
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์4
 
109
สมิติเวชสุวรรณภูมิ คลินิกเวชกรรม
 
110
ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม
ภาคกลาง
จังหวัด
ลำดับ
โรงพยาบาล
กาญจนบุรี
1
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
 
2
โรงพยาบาลธนกาญจน์
 
3
โรงพยาบาลท่าม่วง*
 
4
โรงพยาบาลท่าเรือ
นครนายก
5
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ*
นครปฐม
6
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม
 
7
โรงพยาบาลเทพากร
 
8
โรงพยาบาลสนามจันทร์
 
9
โรงพยาบาลศาลายา
ประจวบคีรีขันธ์
10
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน
 
11
โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
พระนครศรีอยุธยา
12
โรงพยาบาลราชธานี
 
13
โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา
 
14
โรงพยาบาลนวนคร อยุธยา
 
15
โรงพยาบาลพีรเวช
 
16
โรงพยาบาลโรจนเวช
เพชรบุรี
17
โรงพยาบาลเพชรรัชต์เพชรบุรี
 
18
โรงพยาบาลเมืองเพชรธนบุรี
ราชบุรี
19
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก*
 
20
โรงพยาบาลพร้อมแพทย์
 
21
โรงพยาบาลเมืองราช
ลพบุรี
22
โรงพยาบาลเบญจรมย์
 
23
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
อุทัยธานี
24
โรงพยาบาลทัพทัน *
ชัยนาท
25
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท
สมุทรสงคราม
26
โรงพยาบาลแม่กลอง2
สมุทรสาคร
27
โรงพยาบาลมหาชัย
 
28
โรงพยาบาลมหาชัย2
 
29
ร.พ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
 
30
ร.พ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
 
31
โรงพยาบาลเอกชัย
 
32
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว *
สระบุรี
33
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
สิงห์บุรี
34
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ
สุพรรณบุรี
35
โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง
 
36
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชการ
อ่างทอง
37
โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 2
ภาคตะวันออก
จังหวัด
ลำดับ
โรงพยาบาล
จันทบุรี
1
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
2
โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
3
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
 
4
โรงพยาบาลโสธราเวช
ชลบุรี
5
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 
6
โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
 
7
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล
 
8
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
 
9
ร.พ.แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล
 
10
โรงพยาบาลเอกชล
 
11
โรงพยาบาลเอกชล2
 
12
โรงพยาบาลชลบุรี*
 
13
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา*
 
14
ร.พ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา*
 
15
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์*
 
16
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน
 
17
คลินิกพญาไทเวชกรรมบ่อวิน
 
18
คลินิกเวชกรรมสมิติเวช ปิ่นทอง
 
19
คลินิกเวชกรรมสมิติเวช -เครือสหพัฒน์
 
20
สหคลินิกสมิติเวช
 
21
คลินิกเวชกรรมสมิติเวช -แหลมฉบัง
ตราด
22
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
 
23
โรงพยาบาลตราด*
 
24
คลินิกอินเตอร์เนชั่นแนล เกาะช้าง
ปราจีนบุรี
25
โรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขาพร้อมมิตร*
ระยอง
26
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
27
โรงพยาบาลมงกุฏระยอง
 
28
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง
 
29
โรงพยาบาลระยอง*
 
30
คลินิก ร.พ.สมิติเวชศรีราชา (อีสเทิร์นซีบอร์ด)
 
31
คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ้านฉาง
 
32
คลินิกกรุงเทพระยอง สาขาบ่อวิน
ภาคเหนือ
จังหวัด
ลำดับ
โรงพยาบาล
กำแพงเพชร
1
โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง
เชียงราย
2
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์
 
3
โรงพยาบาลกรุงธน1
เชียงใหม่
4
โรงพยาบาลช้างเผือก
 
5
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
 
6
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
 
7
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล
 
8
โรงพยาบาลเทพปัญญา
 
9
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 
10
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
 
11
โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่
 
12
โรงพยาบาลลานนา
 
13
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่*
ตาก
14
โรงพยาบาลแม่สอด ราม
นครสวรรค์
15
โรงพยาบาลปากน้ำโพ
 
16
โรงพยาบาลร่มฉัตร
 
17
โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์
 
18
โรงพยาบาลรัตนเวชนครสวรรค์
 
19
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
 
20
สถานพยาบาลเวชกรรมพาเลซ
พะเยา
21
โรงพยาบาลพะเยาราม
พิจิตร
22
โรงพยาบาลสหเวช
พิษณุโลก
23
โรงพยาบาลพิษณุเวช
 
24
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก
 
25
โรงพยาบาลรัตนเวช1
 
26
โรงพยาบาลรัตนเวช2
 
27
โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ
เพชรบูรณ์
28
สถานพยาบาลเวชกรรมนครหล่ม
 
29
โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์
แพร่
30
โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
 
31
โรงพยาบาลแพร่ราม
 
32
โรงพยาบาลร้องกวาง *
ลำปาง
33
โรงพยาบาลเขลางค์นครราม
ลำพูน
34
โรงพยาบาลร้องกวาง *
 
35
โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน
สุโขทัย
36
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย
 
37
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ลำดับ
โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์
1
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย
ขอนแก่น
2
โรงพยาบาลขอนแก่นราม
 
3
โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 
4
โรงพยาบาลขอนแก่น *
ชัยภูมิ
5
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์
นครราชสีมา
6
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 
7
โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
 
8
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์
 
9
โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง
บุรีรัมย์
10
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์
มหาสารคาม
11
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล
มุกดาหาร
12
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
ยโสธร
13
โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล
ร้อยเอ็ด
14
โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช
 
15
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี
เลย
16
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
ศรีสะเกษ
17
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ
สกลนคร
18
โรงพยาบาลรักษ์สกล
สุรินทร์
19
โรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์
หนองคาย
20
โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย
 
21
โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา
หนองบัวลำภู
22
โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
อุดรธานี
23
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา
 
24
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
 
25
โรงพยาบาลเอกอุดร
อุบลราชธานี
26
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
 
27
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี
ภาคใต้
จังหวัด
ลำดับ
โรงพยาบาล
กระบี่
1
โรงพยาบาลกระบี่*
ชุมพร
2
โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร
 
3
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
ตรัง
4
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
 
5
โรงพยาบาลราชดำเนินตรัง
 
6
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง
นครศรีธรรมราช
7
โรงพยาบาลนครคริสเตียน
 
8
โรงพยาบาลนครพัฒน์
 
9
โรงพยาบาลนครินทร์
 
10
สถานพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง
พังงา
11
โรงพยาบาลพังงา*
ภูเก็ต
12
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 
13
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
 
14
โรงพยาบาลสิริโรจน์
 
15
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต*
 
16
ร.พ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต*
สงขลา
17
สงขลา
 
18
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีหาดใหญ่
 
19
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
สุราษฏร์ธานี
20
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
 
21
โรงพยาบาลทักษิณสุราษฎร์
 
22
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
 
23
โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์
 
24
โรงพยาบาลศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี
 
25
โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล
 
26
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ*
 
27
คลินิกไทยอินเตอร์การแพทย์ (เกาะพะงัน)
 
28
คลินิกโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
ยะลา
29
โรงพยาบาลสิโรรส

* ใช้สิทธิ์ซิกน่าแคร์การ์ดเฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น