Reveal
........ Close Modal
บริการวินิจฉัยซ้ำ

บริการวินิจฉัยซ้ำ (บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์)

บางครั้งในยามบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เราอาจต้องการความเห็นที่สองทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้เรามีแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและมั่นใจยิ่งขึ้น

บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์   หรือ   Medical Second Opinion Service  (MSO) ที่ซิกน่าประกันภัย ได้ร่วมกับ MediGuide America LLC ซึ่งเป็นมืออาชีพด้าน การให้บริการเครือข่ายทางการแพทย์ คือคำตอบที่จะช่วยให้ท่าน สมาชิกมั่นใจในผลการวินิจฉัยและมีทางเลือกในแนวทางการรักษาโรคยิ่งขึ้น

สามารถรับคำปรึกษารวมถึงความเห็นที่สองทางการแพทย์เกี่ยวกับผลการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาของโรคนั้นๆ บนพื้นฐานประวัติการรักษาเดิมของผู้ป่วยจากแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำหรือโรงพยาบาล ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่กำลังทำการรักษาผู้ป่วยในอยู่ขณะนั้น การยืนยันคำวินิจฉัย
และ/หรือการให้แนวทางการรักษาต่อผู้ป่วย จากความเห็นทางการแพทย์เพิ่มเติม จะช่วยให้ผู้ป่วย มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะการเจ็บป่วยของตนเอง และสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษา ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด

ตัวอย่างส่วนหนึ่งของอาการเจ็บป่วยและโรคร้ายแรงอื่นๆ
ที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตที่เข้าหลักเกณฑ์ ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของ MSO

 • โรคเอดส์ / การติดเชื้อ HIV (AIDS/HIV)
 • โลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต/
  โรคไขกระดูก (Aplastic Anaemia)
 • โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular Diseases)
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
 • โรคตับแข็ง (Cirrhosis)
 • ภาวะหมดสติ (Coma)
 • การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
  (Coronary Artery Bypass Surgery)
 • โรคหลอดโลหิตแดงของหัวใจมีการอุดกั้น, ตีบ
  (Coronary Artery Disease (CAD))
 • โรคถุงลมปอดโป่งพอง (Emphysema)
 • โรคหลอดเลือดสมองแตก, ตีบ (Stroke)
 • โรคแพ้ภูมิตนเอง (SLE) Systemic Lupus Erythematosus)
 • โรคลิ้นหัวใจ (Valvular Heart Disease)
 • โรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
 • โรคมะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)
 • โรคมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ ส่วนทวารหนัก (Colorectal Cancer)
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
 • โรคมะเร็งตับ (Liver Cancer)
 • โรคมะเร็งปอด (Lung Cancer)

มั่นใจด้วยสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก ที่อยู่ภายในเครือข่ายการให้บริการ MSO อาทิ

 • Harvard Medical School Teaching Hospitals (Boston, MA)
 • The Cleveland Clinic (Cleveland, OH)
 • Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (New York, NY)
 • John Hopkins University Medical Center (Baltimore, MD)
 • Detroit Medical Center & Kamanos Cancer Institute (Detroit, MI)
 • Emory Healthcare (Atlanta, GA)
 • King’s College Hospital (London, UK)
 • Kameda Medical Center (Kamogawa City, Japan)
 • Stanford University Hospital (Stanford, CA)
 • Berlin Charitz (Germany)
 • UCLA Medical Center (Los Angeles, CA)
 • Montreal Neurological Institute (Canada)
 • London’s Royal Marsden (UK)
 • National Heart Institute of Malaysia (Kuala Lumpur, Malaysia)

เพิ่มความสะดวกสบายให้ท่านมากยิ่งขึ้นด้วย “โรงพยาบาลชั้นนำ
ของประเทศไทย” ที่อยู่ภายในเครือข่ายการให้บริการ MSO อาทิ

 • โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (Kasemraj Hospital)
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok Hospital)
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม (Chiang Mai Ram Hospital)
 • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ (Saint Louis Hospital)
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Bumrungrad International Hospital)
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital)
 • โรงพยาบาลเปาโล (Paolo Hospital)
 • โรงพยาบาลพญาไท (Phayathai Hospital)
 • โรงพยาบาลมิชชั่น (Mission Hospital)
 • โรงพยาบาลรามคำแหง (Ramkhamhaeng Hospital)
 • โรงพยาบาลวัฒนาหนองคาย (Wattana Hospital Nongkhai)
 • โรงพยาบาลวิภาวดี (Vibhavadi Hospital)
 • โรงพยาบาลเวชธานี (Vejthani Hospital)
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Sriphat Medical Center, Chiang Mai University)
 • โรงพยาบาลสมิติเวช (Samitivej Hospital)

ในกรณีที่สมาชิกต้องการขอใช้บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ (MSO)

สามารถดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ทราบผลวินิจฉัย

ทราบผลวินิจฉัย

ลูกค้าทราบผลวินิจฉัยซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ของบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์

โทร 1758

โทร 1758

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า เพื่อขอรับบริการ

ติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

ติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

เจ้าหน้าที่ซิกน่าโทรแจ้งเรื่องเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขอใช้บริการ

ส่งเอกสาร

ส่งเอกสาร

ลูกค้าส่งเอกสารตามที่ได้รับแจ้ง

ลูกค้าเลือก 1 ใน 3

ลูกค้าเลือก 1 ใน 3

โรงพยาบาลหรือสถาบัน ที่จะขอใช้บริการ

ลูกค้าเตรียมเอกสารทางการแพทย์

ลูกค้าเตรียมเอกสารทางการแพทย์

เพื่อขอรับความเห็นที่สองจากแพทย์

ทราบผลภายใน 10 วันทำการ

ทราบผลภายใน 10 วันทำการ

นับจากวันที่โรงพยาบาลหรือสถาบันได้รับเอกสารครบถ้วน